FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty
Energetika - Královopolská Brno

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. – odbor Energetika

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. – odbor Energetika je distributorem energií (i obchodníkem) pouze na vymezeném území průmyslového areálu bývalé Královopolské strojírny. Podnikání v energetických odvětvích realizuje na základě zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících právních předpisů. Je provozovatelem energetických sítí v tomto území, tedy lokálních distribučních soustav. Respektuje a realizuje řídící normy Energetického regulačního úřadu v oblasti technické i cenové. Ve vztahu k zákazníkovi vystupuje jako ostatní dodavatelé - od přihlášek, ke smlouvám, až po vyjadřování k projektům.

Kontaktní centrum odboru Energetika

Kontaktní formulář odboru Energetika

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře nebo pomocí telefonu či emailu kontaktní osoby.

Kontaktní osoba

Slámová Ivana
odbor Energetika

Telefon: +420 532 041 625
Email: slamova@kralovopolska.cz

 

Soubory ke stažení

Informace pro zájemce o dodávky energií

Kontaktujte odbor Energetikyvyplňte přihlášku k odběru - projednání technických možnosti a podmínek pro připojení.

Po realizaci vlastního odběrného místa a montáži měřidel je uzavírána příslušná smlouva. Ostatní činnosti jsou prováděny v rámci kapacitních možností na základě smlouvy nebo potvrzené objednávky.

Další kontaktní osoby odboru energetiky

Ing. Ivo Slavík

Vedoucí obchodně technického oddělení