Energetika

 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. – odbor Energetika je distributorem energií (i obchodníkem) pouze na vymezeném území průmyslového areálu bývalé Královopolské strojírny. Podnikání v energetických odvětvích realizuje na základě zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících právních předpisů. Je provozovatelem energetických sítí v tomto území, tedy lokálních distribučních soustav. Respektuje a realizuje řídící normy Energetického regulačního úřadu v oblasti technické i cenové. Ve vztahu k zákazníkovi vystupuje jako ostatní dodavatelé - od přihlášek, ke smlouvám, až po vyjadřování k projektům.

 • Distribuce elektrické energie - licence č. 120304074 s platností do 10. 2. 2029.
 • Obchod s elektřinou - licence č. 140404451 s platností do 17. 1. 2020.
 • Distribuce plynu - licence č. 220304082 s platností do 5. 2. 2029.
 • Obchod s plynem - licence č. 240504812 s platností do 26. 1. 2021.
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody - Živnostenský list Ev.č. 370200-825539812.
 • Dodávka technických plynů (acetylén, kyslík, argon) omezeně.
 • Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - Živnostenský list Ev. č. 370200-2150251-00.
 • Montáž, opravy a revize plynových zařízení.
 • Revize elektrických zařízení.
 • Telefonní služby.
 • Datové sítě, zabezpečovací a kamerové systémy.
 • Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení - Živnostenský list Ev. č. 370200-2150195-00.
 • Likvidace odpadů.
 • Nakládání s nebezpečnými odpady - Rozhodnutí č.j. MMB/0246985/2008 s platností do 29. 12. 2013.

Informace pro zájemce o dodávky energií

Kontaktujte odbor Energetiky a vyplňte přihlášku k odběru - projednání technických možnosti a podmínek pro připojení.

Po realizaci vlastního odběrného místa a montáži měřidel je uzavírána příslušná smlouva. Ostatní činnosti jsou prováděny v rámci kapacitních možností na základě smlouvy nebo potvrzené objednávky.