Kontakty

Obchodní odbor

Ing. Michal Balko

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Ing. Iveta Růžičková

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Ing. Pavel Faustmann

Jeřáby a ocelové konstrukce

Ing. Jan Grandič

Jeřáby a ocelové konstrukce

Ing. Michal Kosík

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Ing. Pavel Klaška

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Ing. Dana Altsternová

Marketing

Personální odbor

Ing. Veronika Kárná

Personalistka pověřená řízením odboru

Povrchová úprava

Dodavatelsko-montážní odbor

Mechanická laboratoř

Energetika

Ing. Ivo Slavík

Vedoucí obchodně technického oddělení

Slámová Ivana

odbor Energetika

Slévárna neželezných kovů

Správní úsek - pronájem komerčních prostor