FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty
Kontakty

Obchodní odbor

Ing. Iveta Růžičková

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Ing. Milan Wagner

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku, ocelové konstrukce

Ing. Michal Kosík

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Victor Bodunov

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Ing. Jan Rudolf

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku, ocelové konstrukce

Jiří Susík

Jeřáby a ocelové konstrukce

Ing. Dana Altsternová

Marketing

Kooperace

Paskal Stavrovský

Vedoucí kooperace

Personální odbor

Ing. Veronika Kárná

Vedoucí personálního odboru

Mechanická laboratoř

Rostislav Filka

Vedoucí laboratoře

NDE zkušebna

Energetika

Ing. Ivo Slavík

Vedoucí obchodně technického oddělení

Nákup

Kamila Slezáková

Referent nákupu

Správní úsek - pronájem komerčních prostor