Kontakty

Obchodní odbor

Ing. Michal Balko

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Ing. Iveta Růžičková

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Ing. Pavel Faustmann

Jeřáby a ocelové konstrukce

Ing. Jaroslav Dudr

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku, ocelové konstrukce

Ing. Michal Kosík

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Victor Bodunov

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Ing. Pavel Klaška

Aparáty pro chemii, petrochemii a energetiku

Ing. Dana Altsternová

Marketing

Personální odbor

Ing. Veronika Kárná

Personalistka pověřená řízením odboru

Povrchová úprava

Mechanická laboratoř

Energetika

Ing. Ivo Slavík

Vedoucí obchodně technického oddělení

Slévárna neželezných kovů

Správní úsek - pronájem komerčních prostor