Certifikáty

Kvalita představuje základní filozofii naší firmy

Naše společnost má zaveden integrovaný systém řízení, zahrnující systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001, systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001.

Certifikát Platnost  
ASME S - BPV Code, Section I 16.05.2023 PDF icon
ASME U - BPV Code, Section VIII, Division 1 16.05.2023 PDF icon
ASME U2 - BPV Code, Section VIII, - Division 2 16.05.2023 PDF icon
AD 2000 -Merkblatt HP 0 / HP 100 R, TRD 201 05/2024 PDF icon
EN ISO 3834-2 05/2024 PDF icon
ČSN EN ISO 3834-2 27.01.2028  PDF icon
EN 1090-1:2009 + A1:2011 13.09.2023 PDF icon
EN 1090-2:2018 13.09.2023 PDF icon
EN ISO 9001 12.07.2025 PDF icon
EN ISO 14001 12.07.2025 PDF icon
ISO 45001 12.07.2025 PDF icon

 

Vedení firmy se zavazuje k naplňování politiky integrovaného systému managementu, k neustálému zlepšování systému managementu kvality a k trvalé orientaci na spokojené zákazníky:

  • zlepšovat kvalitu výrobků a souvisejících služeb
  • být solidním partnerem pro zákazníky v tuzemsku i zahraničí
  • dodržovat platné normy a právní předpisy ČR a EU
  • minimalizovat neshody, vady a další nedostatky, zvyšovat důraz na hledání a odstraňování příčin problémů a neshod
  • rychlé zavádění opatření k nápravě
  • rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci perspektivních zaměstnanců
  • zlepšovat interní komunikaci
  • řídit jednotlivé činnosti společnosti tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí
  • promítat do svých činností etické aspekty

Snaha o dosažení maximální kvality výrobků a reálnost záměru plně se orientovat na požadavky a potřeby zákazníka nejlépe dokumentují získané certifikace.