FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty
Certifikáty

Kvalita představuje základní filozofii naší firmy

Naše společnost má zaveden integrovaný systém řízení, zahrnující systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001, systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001.

Certifikát Platnost  
ASME S - BPV Code, Section I 16.05.2023 PDF icon
ASME U - BPV Code, Section VIII, Division 1 16.05.2023 PDF icon
ASME U2 - BPV Code, Section VIII, - Division 2 16.05.2023 PDF icon
AD 2000 -Merkblatt HP 0 / HP 100 R, TRD 201 05/2024 PDF icon
EN ISO 3834-2 05/2024 PDF icon
ČSN EN ISO 3834-2 27.01.2028  PDF icon
EN 1090-1:2009 + A1:2011 13.09.2023 PDF icon
EN 1090-2:2018 13.09.2023 PDF icon
EN ISO 9001 12.07.2025 PDF icon
EN ISO 14001 12.07.2025 PDF icon
ISO 45001 12.07.2025 PDF icon

 

Vedení firmy se zavazuje k naplňování politiky integrovaného systému managementu, k neustálému zlepšování systému managementu kvality a k trvalé orientaci na spokojené zákazníky:

  • zlepšovat kvalitu výrobků a souvisejících služeb
  • být solidním partnerem pro zákazníky v tuzemsku i zahraničí
  • dodržovat platné normy a právní předpisy ČR a EU
  • minimalizovat neshody, vady a další nedostatky, zvyšovat důraz na hledání a odstraňování příčin problémů a neshod
  • rychlé zavádění opatření k nápravě
  • rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci perspektivních zaměstnanců
  • zlepšovat interní komunikaci
  • řídit jednotlivé činnosti společnosti tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí
  • promítat do svých činností etické aspekty

Snaha o dosažení maximální kvality výrobků a reálnost záměru plně se orientovat na požadavky a potřeby zákazníka nejlépe dokumentují získané certifikace.