Certifikáty

Kvalita představuje základní filozofii naší firmy

Naše společnost má zaveden integrovaný systém řízení, zahrnující systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018.

Vedení firmy se zavazuje k naplňování politiky integrovaného systému managementu, k neustálému zlepšování systému managementu kvality a k trvalé orientaci na spokojené zákazníky:

  • zlepšovat kvalitu výrobků a souvisejících služeb
  • být solidním partnerem pro zákazníky v tuzemsku i zahraničí
  • dodržovat platné normy a právní předpisy ČR a EU
  • minimalizovat neshody, vady a další nedostatky, zvyšovat důraz na hledání a odstraňování příčin problémů a neshod
  • rychlé zavádění opatření k nápravě
  • rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci perspektivních zaměstnanců
  • zlepšovat interní komunikaci
  • řídit jednotlivé činnosti společnosti tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí
  • promítat do svých činností etické aspekty

Snaha o dosažení maximální kvality výrobků a reálnost záměru plně se orientovat na požadavky a potřeby zákazníka nejlépe dokumentují získané certifikace.