FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty
Destruktivní a nedestruktivní zkoušky - Královopolská Brno

Pro zajištění provozní bezpečnosti výrobků provádíme mechanické i nedestruktivní zkoušky materiálů a svarových spojů. Pokud potřebujete nezávislé profesionální mechanické nebo nedestruktivní zkoušky materiálů, pak využijte našich služeb. Nejčastěji provádíme zkoušky rázem v ohybu, nedestruktivní zkoušky svárů, tahové zkoušky a zkoušky ostatních mechanických vlastností.

Mechanická laboratoř (mechanická zkušebna materiálů)

Mechanická laboratoř provádí destruktivní zkoušky a chemické analýzy materiálů dle norem EN, ČSN, DIN a ASME Code (mimo vrubové houževnatosti).

 • Zkouška tahem: námi prováděná zkouška tahem je definovaná normou ČSN EN 10. Cílem zkoušky tahem je prověření předepsaných vnějších mechanických vlastností na zkušební objekt. Mechanické testy zkoušeného objektu prokazují a definují odolnost objektu vůči deformaci (m tahu) a schopnost pozitivní deformace (kontrakce, tažnost).
 • Zkouška lámavosti materiálů.
 • Zkouška rozlomením svarového spoje.
 • Zkouška rázem v ohybu.
 • Zkouška tvrdosti materiálů.
 • Technologické zkoušky trubek.

V rámci technologických zkoušek materiálů neprovádíme zkoušku vrubové houževnatosti. Ohledně dotazů na možnosti naší laboratoře s ohledem na mechanické zkoušky materiálů nás neváhejte kontaktovat.

Metalografická laboratoř

 • Zkoušky makrostruktury, mikrostruktury a mezikrystalické koroze.
 • Zjišťování deltaféritu, hloubky prokalení, kalící trhliny.
 • Analýza uhlíkatých a austenitických ocelí mobilním optickým emisním spektrometrem.

Spektrometr Belec Compact Port

Královopolská, a.s. zakoupila pro provádění technologických zkoušek materiálů spektrometr Belec Compact Port. S tímto přístrojem provádíme chemickou analýzu uhlíkatých a austenitických ocelí - rychlé zatřídění materiálů (P.M.I.). Při použití speciální argonové pistole provádíme přesnou chemickou analýzu materiálů včetně stanovení obsahu uhlíku, síry a fosforu.

Obsah jednotlivých prvků při analýze spektrometrem můžeme stanovit v těchto rozsazích (%):

Chemický prvek Obsah (%)
C 0,003 - 2,5
Si 0,005 - 3,5
Mn 0,003 - 18,0
P 0,005 - 0,5
S 0,005 - 0,4
Cu 0,005 - 4,0
Al 0,002 - 1,5
Cr-l 0,003 - 5,0
Cr-ll 0,1 - 30,0
Mo 0,005 - 7,0
Ni-I 0,003 - 5,0
Ni-II 0,2 - 30,0
V 0,003 - 5,0
Ti 0,002 - 2,0
Nb 0,003 - 1,5
Co 0,005 - 10,0
W 0,005 - 15,0

 

Spektrometr využíváme pro vlastní potřebu, ale nabízíme provedení chemické analýzy i jako externí službu. Zkoušení provádíme jak v naší mechanické laboratoři, tak i u objednavatele služby. V případě Vašeho zájmu kontaktujte Mechanickou laboratoř.

NDE zkušebna realizující nedestruktivní zkoušky

NDE zkušebna akciové společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ vám nabízí spolupráci v oblasti nedestruktivních zkoušek materiálů a svarových spojů (nedestruktivní zkoušky svůrů). Nedestruktivní zkoušky materiálů provádíme na našem stálém pracovišti a v rámci celého Jihomoravského kraje. Po dohodě lze provést nedestruktivní zkoušky materiálu i v jiných lokalitách.

Pracovníci NDE zkušebny provádí nedestruktivní zkoušky materiálů a svarových spojů v níže uvedených průmyslových oborech:

 • RT - Nedestruktivní zkoušky materiálů prozářením
 • UT - Nedestruktivní zkoušky materiálů ultrazvukem
 • MT - Nedestruktivní zkoušky materiálů magnetickou metodou práškovou
 • PT - Nedestruktivní zkoušky materiálů kapilární (penetrační) metodou
 • VT - Nedestruktivní zkoušky nedestruktivní zkouška materiálů

Specializujeme se také na nedestruktivní zkoušky svárů. Modelujeme testování přísně dle předepsaných norem. Jako jedni z mála v ČR pro vás zajistíme nedestruktivní zkoušky svárů.

Certifikace pracovníků NDE zkušebny je dle KCS 301, EN ISO 9712 (EN 473) – KCS 101, SNT-TC-1A. Stupně 1, 2, 3.

Vyhodnocování výsledků nedestruktivních kontrol je podle norem ČSN, EN, ISO, předpisů AD-Merkblatt, ASME Code, SEL, SEP a podle požadavků zákazníků.

Neváhejte a obraťte se na nás. Pomůžeme vám udržet požadavky na kvalitu vaší produkce. Zajistíme pro vás nedestruktivní zkoušky i specifické destruktivní zkoušky.

Reference

Reference - Mostový jeřáb

Mostový jeřáb 85/10 t x 19,6 m

Rok: 2020
Gent, Belgie

Tematická specifikace služby: zkoušky materiálů Brno, nedestruktivní zkoušky svárů, technologické zkoušky materiálů, zkouška tahem, nedestruktivní zkoušky, nedestruktivní zkušebna, nedestruktivní zkoušky materiálů. Dále také: zkouška vrubové houževnatosti, technologické zkoušky materiálů, destruktivní zkoušky svárů, tahové zkoušky, zkouška rázem v ohybu, zkouška tahem, zkoušky mechanických vlastností.