Destruktivní a nedestruktivní zkoušky - Královopolská Brno

Mechanická laboratoř

Mechanická laboratoř provádí destruktivní zkoušky a chemické analýzy materiálů dle norem EN, ČSN, DIN a ASME Code (mimo vrubové houževnatosti).

 • Zkouška tahem: námi prováděná zkouška tahem je definovaná normou ČSN EN 10. Cílem zkoušky tahem je prověření předepsaných vnějších mechanických vlastností na zkušební objekt. Mechanické testy zkoušeného objektu prokazují a definují odolnost objektu vůči deformaci (m tahu) a schopnost pozitivní deformace (kontrakce, tažnost).
 • Zkouška lámavosti
 • Zkouška rozlomením svarového spoje
 • Zkouška rázem v ohybu
 • Zkouška tvrdosti
 • Technologické zkoušky trubek

Metalografická laboratoř

 • Zkoušky makrostruktury, mikrostruktury a mezikrystalické koroze
 • Zjišťování deltaféritu, hloubky prokalení, kalící trhliny
 • Analýza uhlíkatých a austenitických ocelí mobilním optickým emisním spektrometrem

Spektrometr Belec Compact Port

Královopolská, a.s. zakoupila pro vlastní mechanickou laboratoř spektrometr Belec Compact Port. S tímto přístrojem provádíme chemickou analýzu uhlíkatých a austenitických ocelí - rychlé zatřídění materiálů (P.M.I.). Při použití speciální argonové pistole provádíme přesnou chemickou analýzu materiálů včetně stanovení obsahu uhlíku, síry a fosforu.

 

Obsah jednotlivých prvků při analýze spektrometrem můžeme stanovit v těchto rozsazích (%):

Chemický prvek Obsah (%)
C 0,003 - 2,5
Si 0,005 - 3,5
Mn 0,003 - 18,0
P 0,005 - 0,5
S 0,005 - 0,4
Cu 0,005 - 4,0
Al 0,002 - 1,5
Cr-l 0,003 - 5,0
Cr-ll 0,1 - 30,0
Mo 0,005 - 7,0
Ni-I 0,003 - 5,0
Ni-II 0,2 - 30,0
V 0,003 - 5,0
Ti 0,002 - 2,0
Nb 0,003 - 1,5
Co 0,005 - 10,0
W 0,005 - 15,0

 

Spektrometr využíváme pro vlastní potřebu, ale nabízíme provedení chemické analýzy i jako externí službu. Zkoušení provádíme jak v naší mechanické laboratoři, tak i u objednavatele služby. V případě Vašeho zájmu kontaktujte Mechanickou laboratoř.

NDE zkušebna

NDE zkušebna akciové společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ vám nabízí spolupráci v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů a svarových spojů. Zkoušky provádíme na našem stálém pracovišti a v rámci celého Jihomoravského kraje. Po dohodě lze i v jiných lokalitách.

Pracovníci NDE zkušebny provádí zkoušení materiálů a svarových spojů v níže uvedených průmyslových oborech:.

 • RT - Zkouška prozářením
 • UT - Zkouška ultrazvukem
 • MT - Zkouška magnetickou metodou práškovou
 • PT - Zkouška kapilární (penetrační) metodou
 • VT - Vizuální zkouška

Certifikace pracovníků NDE zkušebny je dle KCS 301, EN ISO 9712 (EN 473) – KCS 101, SNT-TC-1A. Stupně 1, 2, 3.

Vyhodnocování výsledků nedestruktivních kontrol je podle norem ČSN, EN, ISO, předpisů AD-Merkblatt, ASME Code, SEL, SEP a podle požadavků zákazníků.

Neváhejte a obraťte se na NÁS a my Vám pomůžeme udržet požadavky na kvalitu Vaší produkce.