FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty

 

 

Akciové společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ se podařilo získat dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Název výzvy: ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

Název projektu: Snížení energetické náročnosti žíhací pece KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001978

 

DATA | eu.jpg   DATA | mpo.jpg