FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty
Westinghouse a KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., uzavřely memorandum o spolupráci na výstavbě reaktoru pro jadernou elektrárnu Dukovany

Dne 13. 1. 2022 podepsala společnost Westinghouse Electric Company memorandum s naší společností a dalšími šesti vybranými českými technologickými firmami. Memorandum uzavřené na Ministerstvu průmyslu a obchodu se týká spolupráce při potenciální výstavbě reaktoru AP1000 pro projekt Dukovany 5 a dalších potenciálních projektů AP1000 ve střední Evropě.

Memorandum o budoucí spolupráci - Westinghouse a Královopolská a.s.

Dohodnuté strategické partnerství předpokládá ze strany naší společnosti kompletní dodávku výměníků tepla, tlakových nádob a ocelových konstrukcí pro připravované velké projekty v oblasti energetiky, které zprostředkovává právě společnost Westinghouse.

Mezi vybrané přední české technologické firmy se po bok společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s. zařadily ještě tyto firmy:

  • Vítkovice, a. s.

  • I.B.C. Praha

  • I&C Energo

  • NOPO

  • Sigma Group

  • Infer

 

Další zdroje:

Tisková zpráva