FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty
Promoklip skupiny Ritmo Factory

Jsme rádi, že se protagonisté bubenické show Ritmo Factory rozhodli natočit svůj promoklip v areálu naší společnosti. Doufáme, že se vám bude video líbit stejně jako nám. Od srdce přejeme těmto nadaným mladým hudebníkům v čele s kapelníkem Jakubem Škrhou řadu dalších podobně zdařilých natáčení plných temperamentu a energie.