Plánovaná odstávka energií 2023

Plánovaná odstávka energiíí se technických důvodů přesunuje na termín od 30. 7. do 7. 8. 2022. Probíhat bude dle následujícího harmonogramu:

 

Druh energie

ukončení provozu

zahájení provozu

Elektrická energie

 

 

Hlavní rozvodna – BEZ ODSTÁVKY

 

 

Transformovna Ocelárna

sobota 5.8.

v 6.00 hod.

sobota 5.8.

v 18.00 hod.

Zemní plyn - venkovní rozvody

sobota 29.7.

v 6.00 hod.

sobota 29.7.

v 18.00 hod.

Zemní plyn - vnitřní rozvody

neděle 30.7.

v 6.00 hod.

neděle 30.7.

v 18.00 hod.

Kyslík, Acetylén, Argon, CO2 MIX - venkovní rozvody

sobota 5.8.

v 6.00 hod.

sobota 5.8.

v 18.00 hod.

Kyslík, Acetylén, Argon, CO2 MIX - vnitřní rozvody

neděle 6.8.

v 6.00 hod.

neděle 6.8.

v 18.00 hod.

Tlakový vzduch

bez odstávky

Voda ze sítě bez omezení

dílčí uzavření bude dohodnuto s odběrateli

Napojení objektů na transformovny: 

Transformovna Ocelárna - Objekty KP Slévárna

Kobka 27r6 – SF PEC 3 – po dohodě s údržbou ocelárny

Zemní plyn - přerušení dodávky pro všechny odběratele v celém areálu KRÁLOVOPOLSKÉ, a.s. Harmonogram byl sestaven po konzultaci s největšími odběrateli. Vzhledem k minimalizaci odstávek a skutečnosti, že dodávky energií využívá mnoho smluvních partnerů, považujte harmonogram odstávek za neměnný.

UPOZORNĚNÍ: Ohřev teplé vody nebude zajištěn kromě budovy CH II

Všichni uživatelé plynných médií jsou povinni na dobu určenou tímto harmonogramem uzavřít hlavní uzávěry spotřebičů a nepoužívat je. Kontrolu zajistí mistři jednotlivých středisek a osoby zodpovědné za provoz plynových zařízení.

Před uvedením do provozu kontaktujte pracovníky plynového hospodářství.

 

Kontaktní osoby:
Pracovníci plynového hospodářství (pohotovost): tel. 532 041 632, mob. 724 111 038
Putna J. - revizní technik: mob. 723 909 820
Ing. Žáček - odbor Energetika: mob. 602 724 210
Ing. Hřěšil - ředitel odboru Energetika: tel. 532 041 600