FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty
Plánovaná odstávka energií 2023

Plánovaná odstávka energiíí se technických důvodů přesunuje na termín od 30. 7. do 7. 8. 2022. Probíhat bude dle následujícího harmonogramu:

 

Druh energie

ukončení provozu

zahájení provozu

Elektrická energie

 

 

Hlavní rozvodna – BEZ ODSTÁVKY

 

 

Transformovna Ocelárna

sobota 5.8.

v 6.00 hod.

sobota 5.8.

v 18.00 hod.

Zemní plyn - venkovní rozvody

sobota 29.7.

v 6.00 hod.

sobota 29.7.

v 18.00 hod.

Zemní plyn - vnitřní rozvody

neděle 30.7.

v 6.00 hod.

neděle 30.7.

v 18.00 hod.

Kyslík, Acetylén, Argon, CO2 MIX - venkovní rozvody

sobota 5.8.

v 6.00 hod.

sobota 5.8.

v 18.00 hod.

Kyslík, Acetylén, Argon, CO2 MIX - vnitřní rozvody

neděle 6.8.

v 6.00 hod.

neděle 6.8.

v 18.00 hod.

Tlakový vzduch

bez odstávky

Voda ze sítě bez omezení

dílčí uzavření bude dohodnuto s odběrateli

Napojení objektů na transformovny: 

Transformovna Ocelárna - Objekty KP Slévárna

Kobka 27r6 – SF PEC 3 – po dohodě s údržbou ocelárny

Zemní plyn - přerušení dodávky pro všechny odběratele v celém areálu KRÁLOVOPOLSKÉ, a.s. Harmonogram byl sestaven po konzultaci s největšími odběrateli. Vzhledem k minimalizaci odstávek a skutečnosti, že dodávky energií využívá mnoho smluvních partnerů, považujte harmonogram odstávek za neměnný.

UPOZORNĚNÍ: Ohřev teplé vody nebude zajištěn kromě budovy CH II

Všichni uživatelé plynných médií jsou povinni na dobu určenou tímto harmonogramem uzavřít hlavní uzávěry spotřebičů a nepoužívat je. Kontrolu zajistí mistři jednotlivých středisek a osoby zodpovědné za provoz plynových zařízení.

Před uvedením do provozu kontaktujte pracovníky plynového hospodářství.

 

Kontaktní osoby:
Pracovníci plynového hospodářství (pohotovost): tel. 532 041 632, mob. 724 111 038
Putna J. - revizní technik: mob. 723 909 820
Ing. Žáček - odbor Energetika: mob. 602 724 210
Ing. Hřěšil - ředitel odboru Energetika: tel. 532 041 600