FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty
OPATŘENÍ PROTI COVID-19

Pro nezbytné návštěvy jsme vyhradili speciální místnost (na fotografii níže), a to hned u vstupu do areálu, která podléhá zvláštnímu hygienickému režimu.


Snažíme se minimalizovat riziko nákazy nemocí COVID-19 v našem podniku. Všichni zaměstnanci mají přeorganizované přestávky tak, aby se co nejméně potkávali. Společné porady jsme omezili na nezbytné minimum a vše se snažíme řešit hlavně přes internet nebo telefon. Jednotlivá pracovní místa jsme desinfikovali a pravidelně čistíme. Na jednotlivá oddělení jsme doplnili další desinfekční prostředky. Tohle je jen část opatření.


Chceme, abyste věděli, že současnou situaci nebereme na lehkou váhu a věříme, že společně dokážeme koronavirus porazit!