FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty

 

Královopolská, a.s. přijala opatření v souladu s evropskou směrnicí pro ochranu osobních dat, jeho obsah najdete zde.