FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty
Reference Mostová konstrukce – Skok přes Emscher - Královopolská Brno

Detailní informace

V originále „Sprung über die Emscher“  je most, jehož některé části  jsme dodali  našemu rakouskému zákazníkovi. Most je určený pro pěší a cyklisty na vodní křižovatce Emscher/Rhein-Herne-Kanal. Jeho celková délka je 428 m, šířka 4 m a hmotnost 843 t.

Standard výroby: Výroba probíhala dle výkresové dokumentace zákazníka při dodržení specifických podmínek – EN 1090

Technické údaje

  • Váha: 281 t
  • Materiál: S460NH
  • Délka (mm): 143 000

Zákazník

  • Zákazník: MCE GmbH
  • Místo: Linz
  • Region: Rakousko
  • Rok: 2022

Zadavatel

  • Zákazník: Emscher, Rhein-Herne-Kanal
  • Místo: Německo