Ocelové konstrukce

Výrobní program

Výrobní program zahrnuje ocelové konstrukce technologické, jakými jsou například nosné konstrukce zařízení, plošiny aj. Dále pak železniční a silniční mosty, lávky.

Plechy mohou být vypalovány až do tloušťky 300 mm s maximálními rozměry 12 x 4 m. Hmotnost svařence je omezena pouze nosností jeřábu 160 t.

Používány jsou moderní svařovací metody včetně automatického svařování. Velký důraz je kladen na kvalitní antikorozní povrchovou úpravu prováděnou na přání zákazníka nástřikem nátěrových hmot na dokonale otryskaný povrch.