FIRMY VE SKUPINĚ:

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. AB Komponenty

Představenstvo společnosti

Ing. Miroslav JUCHA
Předseda představenstva a generální ředitel

Dozorčí rada

JUDr. Hana HALASOVÁ
Předsedkyně dozorčí rady
Ing. Pavel TRÁVNÍČEK
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Karel ČÍPEK
Člen dozorčí rady

Management

Ing. Petr BABÁK
Výkonný ředitel
JUDr. Hana HALASOVÁ
Ředitelka Správního úseku
Ing. Pavel KLAŠKA
Ředitel Obchodního odboru
Ing. Pavel TRÁVNÍČEK
Ředitel Ekonomického úseku
Ing. Pavel ZÁBRANA
Ředitel odboru Nákupu a Podnikatelského centra
(Slévárna neželezných kovů)
Antonín ŠEVČÍK
Technický ředitel
Ing. Veronika KÁRNÁ
Personalistka pověřená řízením odboru
Petr HOMOLA
Vedoucí odboru Řízení jakosti
Ing. Tomáš HŘEŠIL
Ředitel odboru Energetika
Ing. Petr ŽÁK
Vedoucí odboru Informatika
Pavel DOSPIVA
Ředitel Výrobního odboru