Montáže

Specializovaní pracovníci montáží nabízejí širokou škálu činností v místě dodávky

  • montáž, sestavení a kompletaci zařízení
  • sváření
  • dokončení povrchové úpravy
  • odzkoušení a testování spojené s přejímkou zařízení
  • zkušební provoz
  • servis, opravy a modernizace jeřábů

Formy spolupráce

  • Montáž zařízení - realizace vlastními pracovníky včetně odborného vedení. Zodpovědnost za dodržení smluvního termínu a koordinace na stavbě.
  • Šéfmontáž zařízení - poskytnutí kvalifikovaných odborníků, kteří přebírají vedení prací na místě dodávky. Vlastní pracovníky sjednává objednatel.
  • Supervize - na místo dodávky vyslán odborník se sjednanými pravomocemi v určených oblastech.