Naučíme Vás kvalitně svařovat plechy, trubky, tyče z oceli legované i nelegované několika různými technologiemi svařovaní.

Svářečská škola nabízí široké spektrum svářečských kurzů, periodických zkoušek, zaškolení a přezkoušení.

Přípravný kurz pro vykonání základní zkoušky svářeče dle ČSN 050705

Označení Typ
ZK 111 elektrickým obloukem obalenou elektrodou
ZK 311 plamenem
ZK 912 31 pájení plamenem
ZK 135 v ochranné atmosféře tavící se elektrodou MIG, MAG
ZK 141 v ochranné atmosféře netavící se elektrodou TIG
ZK 121 automatem pod tavidlem
ZK 141 21 hliník a jeho slitiny
ZK 81-2 1.1 řezání kyslíkem
ZK 83-2 1.1 řezání plazmou

...a další různé metody zaškolení.

Přípravný kurz pro vykonání úřední zkoušky svářeče dle ČSN EN287-1, 287-2

Označení Typ
111 ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
135 obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG
136 obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu MAG
141 obloukové svař. wolframovou elektrodou v ochranném inertním plynu TIG
311 kyslíko-acetylénové svařování

Prodlužování platnosti svářečských průkazů (doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení).
Zaškolení na řezání kyslíkem, plazmou, elektrickým odporem, případně další dle možností a přání zákazníka.
Úřední zkoušky pro pájení plamenem.

Školení svářečů dle ČSN 050705

Označení Metoda
ZP 111 stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
stehování tupého I (V) spoje v poloze vodorovné shora a svislé, koutového spoje v poloze vodorovné shora a svislé
ZP 135 stehování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře plynu
stehování tupého I (V) spoje v poloze vodorovné shora a svislé, koutového spoje v poloze vodorovné shora a svislé
ZP 311 stehování plamenem
stehování tupého I (V) spoje v poloze vodorovné shora a svislé, koutového spoje v poloze vodorovné shora a svislé, stehování lemového spoje
ZP 141 stehování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře argonu tzv. nerezavějící oceli
stehování tupého I spoje v poloze vodorovné shora a svislé, koutového spoje v poloze vodorovné shora a svislé
ZP 15 P2 polyfúzní svařování plastů

Délka trvání kurzů je 1 týden. V průběhu kurzu jsou mimo jiné probrány základní teoretické znalosti a bezpečnost práce při svařování příslušnou metodou. Na závěr kurzu pracovník obdrží průkaz, který jej opravňuje vykonávat uvedené svářečské práce. Ceny kurzů dle stávajícího platného ceníku v závislosti na délce školení a spotřebě materiálu.

Nabídka svářečských prací

Provádíme drobné svářečské a zámečnické práce na základě předběžné telefonické dohody. Mimo běžně svařitelných ocelí svařujeme oceli nerezové, barevné kovy, hliník a litinu. Svařujeme metodou TIG (v ochranné atmosféře netavící se elektrodou), MIG (v ochranné atmosféře tavící se elektrodou), obalenou elektrodou a plamenem (možnost pájení barevných kovů plamenem).

footer_logos KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. AB KOMPONENTY s.r.o. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. Certifikace a jakost